Kurumsal / Danışmanlar

Başkan Danışmanı


Borsa’nın ekonomik ve sosyal politika ve faaliyetleri ile ilgili olarak, gerek ülkemiz ve gerekse Dünya çapında olmak üzere kendisine iletilecek veya kendisinin yapacağı ön araştırma ve incelemeleri sonucunda oluşturacağı bilimsel ve istatiksel araştırma ve incelemeleri yapmak, yaptırmak veya yapılmasını takip ederek Borsa Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Borsa üyeleri veya kamuoyu önünde paylaşılması, tartışılma veya bilgilendirmeye hazır hale getirilmesini sağlamak.

ATB'nin kamuoyu önünde itibarını koruyacak ve geliştirecek, ATB'nin diğer kurum, kuruluş ve şahıslarla ilişki ve işbirliğini geliştirecek, lobi faaliyetleri ve işbirlikleri konularında çalışmalar hazırlayarak, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı bilgi ve denetimi doğrultusunda, çalışmalar yapmak

Önerdiği projelerde ekiplerle birlikte çalışmak, diğer projelerde de yer alma, yönlendirme ve izleme görevlerini Başkanlıktan alacağı talimatlar doğrultusunda yürütmek.

Hakan ALBAN

hakanalban@atb.org.trSayfa Başı